Φτιάξτε μικρούς κρεμαστούς κήπους μακριά από το δάπεδο του σπιτιού, ακουμπώντας φυτά πάνω σε ράφια.