Το κούμ κουάτ στολίζει το περιβάλλον και παράγει μικρά, υγιεινά και τυχερά «χρυσά» πορτοκάλια.