Συντηρήστε τον χριστουγεννιάτικο θάμνο και… Καλές Γιορτές!