Τα μήλα, τα αχλάδια, καθώς και οι φθινοπωρινές πατάτες, αλλά και τα καρότα για να διατηρηθούν σωστά, χρειάζονται ειδική μεταχείριση και στη συνέχεια σωστή αποθήκευση. Βασική προϋπόθεση όλων η κατάλληλη συλλογή.