Όταν αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, οι κοπές της χλόης πρέπει να γίνονται πιο συχνά και με προσοχή!