Τα λουλούδια στη γλώσσα του Έρωτα έχουν συμβολισμούς και φανερώνουν μηνύματα.