Αν καλλιεργείτε τριανταφυλλιές, σε κήπο ή γλάστρα, κάθε χρόνο δεν πρέπει να ξεχνάτε το κλάδεμα. Έτσι θα έχουν όμορφο σχήμα, υγιή βλάστηση και πλούσια ανθοφορία.