Φροντίστε τα φυτά σας σωστά τον Σεπτέμβριο και εκείνα θα ξανανιώσουν.